Wykonawcy

Członkami Młodzieżowej Orkiestry Dętej są muzycy z orkiestr działających w jedenastym
okręgu muzycznym Szwabii w Niemczech. Zespół prowadzą dwaj dyrygenci – Franz
Alstetter i Patrick Scheel.


Terminy i miejsca koncertów

14 sierpnia (środa), godz. 10.00 – 21.30
Łobez, Łobezki Dom Kultury
ul. Niepodległości 32

15 sierpnia (czwartek), godz. 13.00 – Łobez
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Browarna 13

16 sierpnia (piątek ), godz. 20.00 – Łobez
Hala sportowo-widowiskowa
ul. Spokojna 6

17 sierpnia (sobota), godz. 19.00 – Trzęsacz
deptak przy ruinach kościoła pw. św. Mikołaja

Nauczyciel, animator kultury, menager, instruktor, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Działał w następujących orkiestrach dętych: Łobeska Orkiestra Dęta, Szkolna Orkiestra Dęta Technikum Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim, Orkiestra Dęta Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim, Orkiestra Dęta Stoczni Ustka został w roku 1995 dyrektorem Łobeskiego Domu Kultury. W latach 1996-2008 manager, drugi dyrygent, instruktor w klasie instrumentów dętych blaszanych i rogów myśliwskich w Łobzie swój pierwszy koncert poprowadził w roku 1997 w Łobzie, z okazji Spotkań Chórów Kombatanckich przy Pomniku Wdzięczności.

Dyrygenta Młodzieżowej Orkiestry Dętej Łobeskiego Domu Kultury w Łobzie uhonorowano Nagrodą Ministra Kultury, „Animator Kultury 1999”, złotą odznaką z brylantem Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie, Gryfem Pomorskim za zasługi dla Pomorza Zachodniego, a za całokształt pracy artystycznej otrzymał nagrodę specjalną Starosty Powiatu Łobeskiego, Smok’’ w kategorii kultura.

Był jurorem na międzynarodowych festiwalach, konkursach orkiestr dętych i instrumentalistów w następujących miejscowościach i krajach: Istra, Petersburg (Rosja), Dałgapils (Łotwa) Baranowicze, Diatlawa, Stołpce (Białoruś), Jałta (Ukraina), Łobez, Połczyn Zdrój, Szczecin (Polska), Malgrad (Hiszpania), Czadan (Republika Tuwy), Nazareth, Hajfa (Izrael).

Z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Łobeskiego Domu Kultury wystąpił ponad 500 razy, w tym 100 razy za granicą, w takich krajach jak: Austria, Białoruś, Chorwacja, Estonia,Litwa, Niemcy, Serbia, Słowacja, Rosja, Włochy, Watykan, Ukraina, Watykan, Włochy.

Współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych w Łobzie, organizator następujących festiwali: „Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Big Bandów, Międzynarodowy Konkurs
Instrumentalistów, Międzynarodowe Wielkanocne Spotkania z Folklorem w ramach Łobeskiej Baby Wielkanocnej, Festiwal Kapel Podwórkowych. Realizator 50 projektów ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Polsko Niemieckiej Fundacji Współpracy, Bawarskiego Koło Młodzieży, Polsko Litewskiej Wymiany Młodzieży, projektów ze środków Phare, Interrreg III A, Interreg IV A, Interreg V A, ze środków Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Autor artykułów i publikacji naukowych w Polsce, Rosji, na Białorusi i Ukrainie.


15 sierpnia (czwartek), godz. 13.00
Łobez, Kościół Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Browarna 13

16 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Łobez, Hala sportowo-widowiskowa
ul. Spokojna 6

17 sierpnia (sobota), godz. 19.00 – Trzęsacz
deptak przy ruinach kościoła pw. św. Mikołaja

Historia powstania zespołu rozpoczęła się w 1945 roku, gdy do Łobza na tzw. ziemie odzyskane, z poleceniem uruchomienia stacji kolejowej przyjechał kolejarz – Mikołaj Słodziński. Nie bacząc na trudności, wraz z kilkoma pasjonatami założył w roku 1946 orkiestrę dętą i uruchomił stację kolejową.

Zespół w roku 1996 przyjął nazwę Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a na przestrzeni ponad siedemdziesięciu lat pracowali w nim następujący kapelmistrzowie: Władysław Redliński (1952–1953), Leon Klimek (1953–1955), Józef Herfford (1955–1957), Mikołaj Szatkowski (1957–1964), Lesław Buczek (1964–1993), Bogumił Winiarski 1994–2008, który poprowadził 474 koncerty, w tym 89 za granicą. Obecny szef zespołu Dariusz Ledzion (od 1996 roku uczestniczył w ponad 500 koncertach,
w tym ok. 150 za granicą.

W latach 2002–2016 z grupy muzyków wyłoniła się muzyczna grupa show pod nazwą „Sprint Band”, która zachwycała publiczność prezentując koncerty utrzymane w formule cyrkowo-ulicznej.

W latach 1994–2019 orkiestra wykonała ponad 1000 koncertów, w tym ok. 250 poza granicami kraju, m.in. w Austrii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Grecji, Niemczech, Rosji, Serbii, Szwecji, Watykanie, na Białorusi, Litwie, Łotwie, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, we Francji i Włoszech.

Od 1995 roku zespół jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych i Big-Bandów w Łobzie, a w ostatnich latach także Międzynarodowych Konferencji Naukowych, poświęconych problematyce orkiestr dętych. Od ponad dwudziestu lat współpracuje w Euroregionem Pomerania i realizuje projekty ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Phare, Interrg III
A, Interreg IV A, Interreg VA. W roku 2010 np., z okazji 15-lecia Euroregionu Pomerania w miejscowości Neubrandenburg, otrzymał nagrodę za wieloletni wkład w rozwój współpracy transgranicznej. Realizował również projekty z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Otrzymał też Nagrodę Specjalną Starosty Łobeskiego „Super Smok 2008”, za wieloletnią działalność artystyczną, propagowanie muzyki oraz promocję Ziemi Łobeskiej w kraju
i za granicą.

Obecnie w orkiestrze gra 40 muzyków, których oklaskiwano na wielu międzynarodowych konkursach m.in. w Petersburgu (Rosja), Stołpcach (Białoruś), Jałcie (Ukraina), Dałgapilsie (Łotwa) i Łobzie (Polska). W repertuarze orkiestry dominują utwory polskie, bowiem takie jest założenie artystyczne jej dyrektora i dyrygenta – Dariusza Ledziona.

Orkiestrze poświęcono wiele artykułów naukowych, wydanych także w publikacjach zagranicznych, a konsultantem naukowym ansamblu jest od lat związany z Uniwersytetem Szczecińskim prof. Bogdan Matławski.

Od dwóch dekad programy koncertowe uatrakcyjniają także towarzyszące orkiestrze grupy taneczne ,,mażoretek”, prowadzone przez panie choreografki: Katarzynę Radomską (2000–2004), Beatę Leśniańską (2004–2007), Teresę Zienkiewicz (2008–2016), Jolantę Parol (2016–2017), Romanę Kowalewicz (luty–październik 2018) i Bożenę Korniluk (2010–2019).


Terminy i miejsca koncertów

14 sierpnia (środa), godz. 10.00 – 21.30
Łobez, Łobeski Dom Kultury
ul. Niepodległości 32

15 sierpnia (czwartek), godz. 13.00 – Łobez
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Browarna 13

16 sierpnia (piątek ), godz. 20.00 – Łobez
Hala sportowo-widowiskowa
ul. Spokojna 6

17 sierpnia (sobota), godz. 19.00 – Trzęsacz
deptak przy ruinach kościoła pw. św. Mikołaja

Nauczyciel w szkole średniej przedmiotów matematycznych i psychologii szkolnej.

Gra na skrzydłówce (flugelhorn), trąbce i saksofonie tenorowym.

Wieloletni instruktor muzyki w klasie flugelhornu i trąbki jest absolwentem studium dyrygentów orkiestr dętych. Działał w Stowarzyszenie Orkiestr Münsterhausen, pracował w Zespole Młodzieżowym Münsterhausen i w Orkiestrze Dętej Burtenbach.

Od roku 2015 szefuje Okręgowej Orkiestrze Młodzieżowej dystryktu 11 ASM, z którą uczestniczy w konkursach, festiwalach, trasach koncertowych.

Powiatowy dyrygent dystryktu 11 Krumbach TISOGAU w ASM czynnie działa jako muzyk ponad trzydzieści lat, z czego ponad dwadzieścia poświęcił dyrygenturze.


Termin i miejsce koncertu

17 sierpnia (sobota), godz. 19.00 – Trzęsacz
deptak przy ruinach kościoła pw. św. Mikołaja

Mieszkający w Izraelu klarnecista i saksofonista urodził się na Ukrainie. Studiował w muzycznej colege’u na Białorusi, w nowosybirskiej Akademii Muzycznej.

Pracował w Eurosib International Orchestra V.Tolkachev, Big Bandach Tel Aviv i Haifa, Tel-Aviv Chamber Theatre i wielu projektach muzycznych.

Uczestnik i zwycięzca festiwali jazzowych, takich jak np.: Imatra (Finlandia), Mannheim (Niemcy), Shenzhen (Chiny), Pori (Finlandia), Ryga (Łotwa).

Nauczyciel konserwatorium muzycznego oraz dyrygent „Stars of Nazareth Illit” jest dyrektorem Conservatory Nazareth Illit.


Termin i miejsce koncertu

17 sierpnia (sobota), godz. 19.00 – Trzęsacz
deptak przy ruinach kościoła pw. św. Mikołaja

Absolwent Akademii Muzycznej „Komitas” w Erywaniu pracował m.in. w Narodowej Orkiestrze Filharmonii Armenii.

Obecnie zatrudniony jest w hajfeńskiej Orkiestrze Symfonicznej, a także
w Big Bandzie Haifa. Ponadto pracuje jako dyrygent z orkiestrą dętą w Szkole muzycznej „Yuval” i z Youth Jazz Orchestra – „Beat Band” w Szkole muzycznej „Beat”.


Termin i miejsce koncertu

17 sierpnia (sobota), godz. 19.00 – Trzęsacz
deptak przy ruinach kościoła pw. św. Mikołaja

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach zdobywał wysokie lokaty na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz festiwalach gitarowych (Cieszyn – I miejsce, Lubin – I miejsce, Koszalin – III miejsce, Żory – III miejsce, Kielce – III miejsce, Kraków – wyróżnienie). Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez następujących wirtuozów Roberto Aussel, Manuel Barrueco, Zoran Dukić, Marcin Dylla, Sharon Isbin, Carlo Marchione i David Russell.

Jako kameralista koncertował w Duo Gitarowym z Tadeuszem Spyrą oraz w Śląskim Oktecie Gitarowym występując w takich krajach jak: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Słowacja, Szwecja, USA, Węgry i Wielka Brytania. Dokonał nagrań
dla Polskiego Radia i Telewizji, a także koncertował z Filharmonią Śląską.

Jego uczniowie (soliści i kameraliści) są laureatami głównych nagród zdobywanych
na konkursach gitarowych.

Pomysłodawca i współtwórca zespołu „The SIX & SAX Duo” wraz z małżonką – saksofonistką Magdaleną Jakubską-Szymiec dokonuje także aranżacji utworów saksofon i gitarę.


Termin i miejsce koncertu

13 sierpnia (wtorek), godz. 17.00 – Szczecin
Dom Kultury „13 Muz”
Plac Żołnierza Polskiego 2

 

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Bernarda Steuera (dyplom z wyróżnieniem) oraz międzynarodowej klasy saksofonu Radka Knopa w Conservatoire de Region de Perpignan (Francja). Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dwukrotna Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Wśród najważniejszych nagród i wyróżnień saksofonistka wymienia:
Grand Prix i „Rydwan Apollina” (Ogólnopolski Konkurs „Młody Muzyk”), I nagroda (XXVII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych we Wrocławiu), II miejsce (I Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy w Opolu), I miejsce w kategorii Instrumenty Dęte Drewniane (Konkurs o Stypendium Fundacji Yamaha Music Foundation of Europe).

Jako kameralistka współpracuje z pianistką Joanną Balewską, a z gitarzystą Grzegorzem Szymcem, który prywatnie jest jej mężem, współtworzy zespół
The SIX & SAX Duo. Koncertowała z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Filharmonia Śląską, Orkiestrą Muzyki Nowej oraz Orkiestrą Aukso.

Ponadto uczestniczy w pracach jury krajowych i międzynarodowych konkursów saksofonowych oraz jest wykładowcą na kursach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla nauczycieli, studentów i uczniów. Jako adiunkt prowadzi klasę saksofonu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

W 2016 roku ukazał się jej debiutancki album Łukasz Woś – Works for saxophone and piano.

Magdalena Jakubska-Szymiec jest endorserem firmy BG France oraz D’Addario.


Termin i miejsce koncertu

13 sierpnia (wtorek), godz. 17.00 – Szczecin
Dom Kultury „13 Muz”
Plac Żołnierza Polskiego 2

 

Absolwent Szkoły Muzycznej w Genk (klasa klarnetu prof. Omera Schepmansa) i Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w Antwerpii (klasy: fagotu prof. Paula Vandewegaete’a, muzyki kameralnej prof. Jefa Alpaertsa, transpozycji i kompozycji prof. Paula Selisa oraz dyrygentury prof. Daniela Sternefeda).

Zwycięzca Genewskiego Konkursu Fagotu łączył w Antwerpii pracę solisty-fagocisty i dyrygenta w Orkiestrze Filharmonii z obowiązkami profesora klasy fagotu Akademii Muzycznej. Był też zatrudniony na stanowisku profesora w gandawskim Królewskim Konserwatorium Muzycznym oraz asystenta dyrygenta brukselskiej Orkiestry Radiowej. Oklaskiwano go w Anglii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Polsce i Szwajcarii.

W Narodowym Instytucie Radiowym – Radio Belgia wraz z zespołem instrumentów dętych drewnianych „LYRICA” współtworzył dwadzieścia dwie audycje radiowe z kameralną muzyką belgijską.

W roku 1971 założył Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Comcertband Voor Vlaanderen”, z którą koncertował w Anglii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii i Polsce. Juror międzynarodowych festiwali organizowanych w Belgii, na Białorusi, w Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce i Rosji.

Członek belgijskiego Muzycznego Stowarzyszenia Kompozytorów Orkiestr Symfonicznych, Dętych i Chórów, Światowej Organizacji Zespołów i Orkiestr Dętych (W.A.S.B.E), a także Rotary Club-Westmalle Kempenland.

 


Terminy i miejsca koncertów

16 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Łobez, Hala sportowo-widowiskowa
ul. Spokojna 6

17 sierpnia (sobota), godz. 19.00 – Trzęsacz
deptak przy ruinach kościoła pw. św. Mikołaja

Swoją pracę artystyczną rozpoczął w orkiestrze słynnego Moskiewskiego Cyrku, następnie był solistą państwowej orkiestry instrumentów dętych TRIMITAS. Nauczyciel klasy trąbki w grzegorzewskiej Szkole Sztuk Pięknych jest kierownikiem artystycznym orkiestry Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gedimina.

Uczestnik Parady Europejskich Dyrygentów organizowanej w białoruskiej Stołbcy otrzymał na międzynarodowym konkursie „Sankt Petersburg 2019” nagrodę Grand Prix w jazzowej kategorii „trąbka i flugelhorn”.

Utalentowany artysta młodego pokolenia jest zwycięzcą wielu prestiżowych festiwali i konkursów. Litewski trębacz otrzymał w roku 2019 nagrody Grand Prix m.in. na St. Petersburga Spring, 25. Międzynarodowym Konkursie Trumpet Tallents Tallin, V Międzynarodowym Konkursie Białoruskim Spadchina.

Zwycięzca międzynarodowych i krajowych konkursów oraz festiwali. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (IGEB), Międzynarodowej Gildii Trąbkowej, Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Orkiestr Dętych i Zespołów, Prezydium Białoruskiego Związku Muzyków, rady redakcyjnej ogólnorosyjskiego magazynu Orchestra, przewodniczący Narodowej Organizacji Białoruskie Stowarzyszenie Orkiestr Dętych i Zespołów (BASBE), dyrektor artystyczny zespołu trębaczy „Festivo”, Przewodniczący Rady Powierniczej Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej Unii Niepodległych Państw i krajów UE Yurego Rosuma, doktor, profesor instytucji edukacji muzycznej na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki.

Autora ponad 200 publikacji naukowych odznaczono m.in. medalami: Ministerstwa Kultury Republiki Białorusi „za wkład w rozwój kultury Białoruskiej” (2016), Białoruskiego Związku sobistości Muzycznych „za wkład w rozwój sztuki muzycznej” (2016), Wojskowej Służby Orkiestrowej Federacji Rosyjskiej – Wasilij Agapkin „za rozwój i popularyzację sztuki gry na instrumentach dętych” (2018).


 

 

1 2 3 4